Grou

Op OSG Sevenwolden in Grou worden de volgende niveaus aangeboden: vmbo t/m vwo. Ga je naar vmbo-basis of -kader, dan kun je de eerste twee jaren hier terecht.
Voor de leerlingen met een havo of vwo advies, geldt dat zij drie jaar in Grou blijven. De vmbo-t leerlingen blijven t/m het eindexamen in Grou.

In leerjaar 1 en 2 wordt er gewerkt met gepersonaliseerd leren. Geïnspireerd door de principes van Kunskapsskolan (zie www.kunskapsskolan.nl) is een leerprogramma ontwikkeld. Dit betekent dat de leerlingen op hun eigen wijze en in hun eigen tempo werken aan hun leerdoelen en worden uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen. Als blijkt dat de leerling vakken op een hoger niveau aankan, dan is dit mogelijk zonder over te stappen naar een andere klas en zonder een ander boekenpakket. Alle leerlingen werken namelijk met een iPad en maken gebruik van een Learning Portal, met daarin leermateriaal op verschillende niveaus (vmbo t/m vwo).
In alle leerjaren worden de leerlingen begeleid en gevolgd door een coach. In een coachgroep zitten ca. 14 leerlingen. De coachgroep start 2 keer per week gezamenlijk. Samen met de coach wordt gekeken naar de planning en de vordering van het leerproces.