Havo

De havo is de vooropleiding voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en duurt in totaal 5 jaar. Bovendien kun je met een havodiploma doorstromen naar het atheneum.

De eerste jaren van de havo kun je op drie verschillende locaties volgen. Je rondt je havo-opleiding af op de locatie Fedde Schurer in Heerenveen. In de onderbouw krijg je les in een groot aantal vakken. Aan het einde van het derde jaar kies je een profiel. Een profiel is een samenhangend vakkenpakket. Er zijn vier verschillende profielen. Welk profiel je kiest, is afhankelijk van de vervolgstudie die je na de havo wilt gaan doen. Bij het maken van de juiste keuze krijg je natuurlijk hulp van je docenten en mentor.

Vanaf het derde leerjaar is elk schooljaar verdeeld in vier perioden. Eerst heb je ongeveer 8 weken les. Daarna volgt een week waarin je toetsen voor de vakken maakt. Perioden maken het schooljaar overzichtelijk en bereiden je alvast voor op studievaardigheden die je later nodig hebt.

In de laatste jaren van de havo moet je steeds meer zelf gaan doen. Met behulp van studiewijzers leer je je eigen werk organiseren. Natuurlijk mag je van je docenten daarbij alle steun verwachten.

Wanneer je in havo 5 zit, ga je in groepsverband een profielwerkstuk (PWS) maken. Het onderwerp van je PWS moet een relatie hebben met je gekozen profiel.

Instromers in havo-4 vanuit het vmbo of een andere school kunnen contract opnemen met het decanaat.

International Business College (IBC)
Havo-leerlingen die aan het eind van de derde klas kiezen voor het profiel Economie & Maatschappij, kunnen óók kiezen voor het IBC. Klik hier voor meer informatie over dit programma. 
 

Wat kan ik hierna?
  • Doorstuderen op het atheneum
  • Een studie volgen op het mbo
  • Een studie volgen op het hbo
  • Werken/Leren binnen een bedrijf

Video over IBC en de doorstroming vanuit FS