Jenaplan

Samenwerken, projectmatig leren en creatief bezig zijn. Spreekt jou dit aan? Dan past het Jenaplan-onderwijs bij jou! In Heerenveen kun je in de onderbouw van OSG Sevenwolden Jenaplan-onderwijs volgen. Na twee jaar ga je dan in de bovenbouw op een andere locatie verder met je reguliere mavo-, havo- of vwo-opleiding.

In het jenaplanonderwijs zit je met leerlingen van verschillende niveaus in één klas. Tijdens de lessen werk je op verschillende manieren, bijvoorbeeld in vaste tafelgroepjes. De instructies krijg je in niveaugroepjes.

Een belangrijk onderdeel van je lesrooster zijn de projecten. Je bent dan meerdere weken met één thema bezig. Hierdoor leer je verbanden te zien tussen verschillende vakken. Bovendien leer je zelfstandig te werken, samen te werken, onderzoek te doen, te plannen en te presteren. Thema’s van projecten zijn o.a. ‘Utopia’, ‘Starting a business’, ‘De Krant’ en ‘Middeleeuwen’. Naast de projecten volg je ook lessen als Nederlands, Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde of Economie. Bijzonder voor Jena is dat je ook het vak Kunst krijgt. 

Je mentor speelt in het Jenaplan-onderwijs een belangrijke rol. Naast de vaklessen verzorgt hij of zij de weekopening en -sluiting. Hierin wordt aandacht besteed aan jouw eigen belevenissen maar ook aan de gebeurtenissen in de maatschappij. De opening van het schooljaar wordt gevierd met een gezamenlijk ontbijt.

Wat kan ik hierna?
  • Verder leren op het vmbo
  • Verder leren op de havo
  • Verder leren op het atheneum
  • Verder leren op het gymnasium