vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt vier jaar en bereidt je voor op de opleidingsmogelijkheden in het mbo of binnen de havo. Vmbo is dus geen eindonderwijs, maar de start voor een vervolgopleiding.

Leerwegen
OSG Sevenwolden biedt drie verschillende leerwegen: basis, kader en theoretisch. Vmbo basis is voor ‘doeners’, vmbo kader is voor leerlingen die leren en praktisch werken willen combineren en vmbo theoretisch is bedoeld voor leerlingen die het prettig vinden om theoretisch te leren.

Sectoren
Binnen de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg kun je kiezen uit de volgende sectoren: Techniek, Zorg & Welzijn en Economie. Iedere sector bestaat weer uit afdelingen of programma’s, zoals Bouwtechniek (Techniek), Uiterlijke Verzorging (Zorg & Welzijn) en Handel & Administratie (Economie).

OSG Sevenwolden kent intrasectorale en intersectorale programma’s. Intrasectorale programma’s bevatten onderdelen van diverse afdelingen binnen één sector en intersectorale programma’s kennen onderdelen uit verschillende sectoren. Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) is een voorbeeld van zo’n intersectoraal programma. Er zitten onderdelen in uit de sectoren Zorg & Welzijn en Economie.

Het Kei College is de school waarin het Bornego College en OSG Sevenwolden samenwerken aan het beste onderwijs voor leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen (vmbo-b en -k). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het Kei College.