VMBO theoretisch

Vind je theoretisch leren leuk? Dan is de theoretische leerweg voor jou een goede keuze! In deze leerweg krijg je algemeen vormende vakken, dus geen beroepsgerichte vakken. Met een vmbo-t diploma op zak kun je een vervolgopleiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) doen of doorstromen naar de havo.

De eerste twee jaren van vmbo-t heten de onderbouw. Daarin krijg je een breed vakkenpakket. Het derde en vierde leerjaar van de theoretische leerweg  bereiden je voor op een vervolgstudie in het mbo (niveau 4) of op de havo.

De theoretische leerweg / mavo kun je zowel in Heerenveen als in Grou en Joure volgen. Als je kiest voor Heerenveen, dan zit je de eerste drie jaar op de locatie Buitenbaan. Voor het vierde leerjaar ga je naar de locatie Kingcollege. Volg je de theoretische leerweg in Grou of Joure, dan kun je daar blijven en je vmbo-diploma halen.

Wat kan ik hierna?
  • Doorstromen naar de havo
  • Verder studeren