Wiskunde en rekenen 2e gr.

Publicatiedatum: 24 november 2016

Wij zoeken wij voor de  locatie VAKCOLLEGE

  • docent wiskunde en rekenen    2egraads      0.76 fte (19 lessen) 
     
    voor niveau basis/kader; leerjaren 1 t/m 4 (= inclusief examenklassen)

    Het betreft een tijdelijke reguliere aanstelling tot het einde van het schooljaar.
    Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 januari 2017.

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij mevrouw M. Middelkamp, teamleider King team SDV/H&A,  bereikbaar via telefoonnr. 0513-657385.

Belangstellenden wordt verzocht uiterlijk 6 december a.s. 12:00 uur een reactie via email te sturen naar mobiliteitscentrum Pompeblêd info@pompebled.nl 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld