3 SLS-niveaus in 2015-2016

Publicatiedatum: 13 april 2015

We hebben ruim 160 nieuwe aanmeldingen voor de SportLifeStyle klassen binnengekregen voor volgend schooljaar. Dit schooljaar (2014-2015) zijn we een pilot begonnen met twee klassen: één havo-groep en één vwo-groep. Volgend schooljaar wordt er naast op havo- en vwo-niveau, óók les aangeboden op vmbo T-niveau.

Eind 2014 is er een wedstrijd uitgeschreven om een nieuw logo te ontwerpen voor de SportLifeStyle klassen. Alle leerlingen van de locatie Buitenbaan konden hieraan meedoen. De wedstrijd werd gewonnen door Kees Wierenga uit Langezwaag. Hij heeft zijn prijs inmiddels in ontvangst genomen.

Het nieuwe logo zal op de shirts komen van volgend schooljaar. Ook zal het, samen met het bestaande OSG Sevenwolden-logo, gebruikt worden in de correspondentie.

logo bredere rand