Universum school

Locatie Fedde Schurer is sinds 1 april 2009 Universumschool. Dat betekent dat wij extra aandacht besteden aan de aard en het niveau van de exacte vakken binnen de havo en het vwo.

Op dit moment kiezen nog te weinig leerlingen met een ‘Natuur en Gezondheid’-profiel of een ‘Natuur en Techniek’-profiel voor een exacte vervolgopleiding. Met het Universumprogramma willen we graag meer jongeren enthousiast maken voor zo’n bètastudie. Locatie Fedde Schurer ontvangt voor het Universumprogramma subsidie van het Platform Bètatechniek.
Met ingang van schooljaar 2011-2012 is locatie Fedde Schurer Bèta Excellent voorhoedeschool.

Activiteiten
In schooljaar 2011-2012 stonden er diverse Universum-activiteiten op het programma, zoals bijvoorbeeld gastlessen vanuit universiteiten en bedrijven, workshops en bedrijfsbezoeken.
In klas 3 was er o.a. de Freezing Physics-show en de kangoeroewedstrijd (wiskunde). Vwo4 bezocht het bedrijf Wetsus in Leeuwarden. Vwo5 ging naar het Universum Science Center in Bremen en bracht ook nog een bezoek aan de Duits-Nederlandse windtunnel en het Nederlands lucht- en ruimtevaartlaboratorium.

Succes bij competities
Leerlingen van Fedde Schurer doen regelmatig mee aan (internationale) bèta-wedstrijden. In 2010 en 2012 wonnen teams van OSG Sevenwolden de finale van Knappe Waterhoofden (en daarmee deelname aan de Stockholm Junior Water Prize in Zweden!). In 2010 ontwierpen leerlingen van onze school het Beste Technisch Ontwerp Junior en in 2012 werd een team van FS eerste bij de Prince Claus Chair van de Universiteit Utrecht. Dit jaar deden we mee aan het landelijke videoproject Tube Your Future, waarbij leerlingen professionals uit de bètawetenschappen en de technologie interviewen en filmen.

Download in de rechterkolom het artikel over Annelisa en Jolet,. Zij wonnen in juni 'Knappe Waterhoofden' en gaan in augustus naar Stockholm. Ook lees je in datzelfde artikel over Iris en Nynke. Zij wonnen in januari bij de 'Prince Claus Chair' van de Universiteit Utrecht een reis naar India!

Universum