Diverse vacatures

Publicatiedatum: 12 juli 2017

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zoeken wij voor de  locatie JOURE

  • docent aardrijkskunde 2egraads    ca.  0,3500 fte
    6 lesuren à 75 minuten
  • docent techniek 2egraads   ca.  0,4100 fte
    7 lessen à 75 minuten
  • docent lichamelijke opvoeding 2egraads  ca. 0,4100 fte
    7  lessen à 75 minuten


Het betreft tijdelijk reguliere aanstellingen voor hele schooljaar ter voorziening in een vacature. 

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij mevrouw T. van der Vlies, teamleider, bereikbaar via telefoonnr. 0513 - 657 385.

Belangstellenden wordt verzocht zo spoedig mogelijk een reactie via email te sturen naar mobiliteitscentrum Pompeblêd info@pompebled.nl
 

Acquistie wordt niet op prijs gesteld