Directeur Sevenwolden

Met meer dan 1100 leerlingen is Fedde Schurer de grootste locatie van OSG Sevenwolden. Behalve de leerjaren 4, 5 en 6 van havo en atheneum, zijn hier ook leerjaar 2 en 3 van de avo-plusstroom, het 6-jarige gymnasium en het Talentencollege Noord (TAN) met gepersonaliseerd leren voor topsporters ondergebracht. Op de locatie Buitenbaan zijn de theoretische leerweg en de eerste 3 leerjaren van havo en atheneum ondergebracht opgedeeld in drie stromen: sport-lifestyle, Jenaplan en avo-plus. In de komende jaren wordt verder gebouwd aan één Lyceum Sevenwolden.

Publicatiedatum: 2 juni 2017

Voor de locatie Fedde Schurer  zoeken wij per 1 oktober 2017 een 

Inspirerende ervaren directeur (1 fte)

met hart voor onderwijs

Wij zoeken een ervaren, inspirerend onderwijskundig leider die naar gelang de situatie de stijl van leidinggeven aanpast. Iemand die de visie en gekozen richting van de scholengroep deelt en veranderingsprocessen in goede banen weet te leiden. Iemand die de visie op onderwijs weet te vertalen naar personeel, financiën, organisatie, huisvesting en ict.  Iemand die betrokken is, benaderbaar is en de medewerkers weet te binden en te enthousiasmeren. Iemand die communicatief sterk is en gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Als directeur maakt u deel uit van een tweehoofdige directie algemeen vormende onderwijs Heerenveen. U draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, de inrichting van de structuur en de dagelijkse organisatie op de locatie Fedde Schurer.

Als tweehoofdige directie bent u verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van  de onderwijskundige visie en creëert u daarvoor verbinding en draagvlak.

Klik op de link voor de volledige vacaturetekst directeur OSG Sevenwolden en de profielschets

Sollicitatie

Hebt u belangstelling voor de vacature van directeur? Dan kunt u een uitgebreide profielschets opvragen bij mevrouw J.G. Blinker, johanna.blinker@dyade.nl.

Uw sollicitatiebrief inclusief CV kunt u aan mevrouw Popping, voorzitter Raad van Bestuur richten, en stuur deze uiterlijk 12 juni 2017 per e-mail naar: johanna.blinker@dyade.nl.