Docent BWI, 2e graads


Publicatiedatum: 17 maart 2017

Wij zoeken voor de LOCATIE VAKCOLLEGE

  •  docent BWI      2e graads ca. 0,8 fte


Naast het verzorgen van lessen binnen Bouw, Wonen en Interieur in de vmbo Basis- en Kaderklassen liggen er tevens taken m.b.t. innovatie en het door ontwikkelen van profielmodules en keuzevakken.

Ingangsdatum: per direct
Het betreft een tijdelijke reguliere aanstelling met voortzetting in het volgende schooljaar.

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij mevrouw  C. Benedictus, teamleider Techniek, op maandag t/m donderdag bereikbaar via telefoonnr. 0513-657385.

Belangstellenden wordt verzocht zo spoedig mogelijk een reactie via email te sturen naar mobiliteitscentrum Pompeblêd info@pompebled.nl
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld