Teamleider 1e fase h/v

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zoeken wij voor de locatie Fedde Schurer een

Teamleider 1e fase havo/vwo voor 1.0 fte schaal 12

met bij voorkeur een lesbevoegdheid in het 1e graads gebied, leidinggevende ervaring en gekwalificeerd of bereid zich als vakbekwaam schoolleider te scholen.
Profielschets: verbinder in verscheidenheid, innovator, inspirator, teamprocessen faciliterend, mensgericht, affiniteit 1e fase.

Informatiepakket
Het informatiepakket bevat de functiebeschrijving, het strategisch beleidsplan 2014-2018, het Eén AVO document en de beleidsplannen Havo en VWO.

Dienstverband
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor een jaar. Op grond van beoordeling zal aanstelling in vaste dienst plaatsvinden.

Inschaling
Inschaling vindt plaats volgens schaal 12 van de cao VO.

Inlichtingen
Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij mevrouw
A.E.M. van Baar, locatiedirecteur, telefonisch bereikbaar via 0513-657385
of mobiel 06-51028854

Sollicitatieprocedure
Belangstellenden wordt verzocht een sollicitatiebrief met CV via email te sturen
naar mobiliteitscentrum Pompeblêd. E-mailadres: info@pompebled.nl

De reactietermijn sluit op 15 mei a.s. om 12.00 uur.

Interne en externe werving vindt gelijktijdig plaats. De procedure wordt begeleid door een extern bureau.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor interne kandidaten is het volgende afgesproken:
- werving van interne kandidaten geschiedt gelijktijdig met externe kandidaten;
- interne kandidaten worden altijd uitgenodigd voor een gesprek.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.